Behöver ni hjälp med SOSFS 2011:9 ledningssystem?

Är du och ditt företag i behov av hjälp med SOSFS 2011:9 ledningssystem? Det är ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Hos Ampiro kan du och ditt företag få hjälp med att certifiera er inom detta. De erbjuder även certifieringar inom andra ledningssystem. Det som Ampiro har är en bra och unik kompentens så väl som att de har ett anpassat systemstöd genom Asys. Det gör att de kan hjälpa dig och din verksamhet att kunna efterleva kraven i SOSFS 2011:9. Det är en föreskrift som är utgiven av Socialstyrelsen. Denna föreskrift berör verksamheter inom vård- och omsorg, de som bedriver socialtjänst eller verksamheter enligt LSS.

Certifiering inom SOSFS 2011:9 ledningssystem

Det är ju så att inom olika ledningssystem så finns det olika sorters krav. SOSFS 2011:9 har kravet att verksamhetsutövaren ska införa, underhålla och ständigt utveckla ett processorienterat arbetssätt för sitt kvalitetsarbete. Detsamma gäller för ISO 9001. Om ni har behov av hjälp och stöttning med detta, vänd er då till Ampiro. De har jobbat med detta ledningssystem i många år. De har även ett smart ledningssystemsstöd som heter Asys. Detta system är bra eftersom det gör att du kan samla samla allt kvalitetsarbete i en gemensam plattform och skapa förutsättningar för att rätt sak, görs på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Om du besöker Ampiros hemsida så kan du läsa mer om detta system samt även se vad de har för övriga tjänster inom certifieringar och ledningssystem av olika slag. De har även så att de kan hjälpa till med bemanning med kompetens inom verksamhetsstyrning och ledningssystem, samt mycket mer.

Posted in Tjänster & Företag | Comments Off on Behöver ni hjälp med SOSFS 2011:9 ledningssystem?